Roman Vobořil

Roman Vobořil

Roman Vobořil - VOBO, spol. s.r.o.

JK FLAMENCO                                                                     
majitel: Roman Voboři

 

VOBO, spol. s r.o.
Sloupno 6
503 53 Smidary
tel. 495 491 154, fax: 495 491 210


pan Kukák
 mobil: 603 180 692
e-mail: kukak@vobo-sro.cz


majitel:  Roman Vobořil 
  mobil:  603 249 554


 email:    roman.voboril@vobo-sro.cz

   https://  www.vobo-sro.cz

 

Výrobním programem firmy jsou převážně střešní ocelové konstrukce jako komplexní dodávka montáž
včetně střešních plášťů, podhledů, plastových světlíků a prosvětlených atik, stavební a technologické
ocelové konstrukce včetně točitých schodišť, dodávky a montáže zařízení pro potravinářský průmysl,
strojních zařízení s mechanickým pohonem aj. včetně zajištění projekční a konstrukční dokumentace a
výpočtu.